Verktygslåda ST-Allmänmedicin På denna sida hittar du guider och bedömningsmallar som tagits fram av studierektorer för ST-läkare vid Studierektorsenhet primärvård, Västra Götalandsregionen.

676

Förslag kring fortsatta mål för att förbättra specialiseringstjänstgöring, studierektorsgruppen. Förslag på kvalitetsmål och indikatorer som följs centralt genom rapportering av studierektorer: Antal utbildningsplaner som revideras årligen, där verksamhetschef är delaktig.

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Centrum för primärvårdsforskning (CPF) erbjuder en åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, oavsett inriktning. Kursen ges på uppdrag av Region Skåne. Utbildningen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete. Vi som gör denna podden är ST-rådet i Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM. Vi är ST-läkare och nyblivna specialister från hela Sverige som drivs av att föra allmänmedicin framåt. Vår tanke är att podden ska fungera som ett diskussionsunderlag för läkarmötet eller ST-träffen, en fördjupning eller bara en aptitretare på väg till eller från jobbet om man så vill.

  1. Kalmar advokatbyrå linn johansson
  2. Praktiktjänstgöring läkare lön
  3. Dansbandslåt ge oss
  4. Auktoriserad oversattning pris
  5. Hyllinge skola
  6. Boende kalkyl
  7. Brand norra dalarna
  8. 2 takt moped
  9. Ob kommunal 2021 nyår

Samråd bör ske med studierektor och ett avslutningsamtal ska bokas in cirka tre till fyra månader innan ST-läkaren planerar att vara färdig. Studierektorerna i allmänmedicin / Primärvårdens utbildningsenhet / 2018 ST-Forum ST-forum är ett webbaserat nätverk bestående av ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer. ST-forum utgör ett stöd för ST-läkarnas kompetensutveckling. Aktivt deltagande i ST-forum är obligatoriskt. Ansvarsfördelning ST- Primärvården håller en hög kvalitet på ST-utbildningen. Det finns ett gemensamt kursprogram för kompetenserna; barn- och ungdomssjukvård, kommunikation, ledarskap, handledarskap, vetenskap- och kvalitetsarbete.

Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och är med och driver mottagningens arbete framåt. Vi har ett starkt fokus på kvalitet och uppföljning av kvalitetsmål är därför en del av det löpande arbetet.

AT, BT, ST och PTP (156) BT - Bastjänstgöring (32916) ST - specialiseringstjänstgöring (32915) Gör din ST i allmänmedicin (32947) ST, sjukhuskliniker (16471) Utbildning och praktik (14738) Aktuella kurser (31726) Hej sjuksköterska! (1432) Stor satsning på specialister i allmänmedicin (10752) Kompetensförsörjning i Kronoberg (14739)

Vänligen uppdatera Era bokmärken. Ha en fin dag! kvalitetsarbete kommer att underlätta i bedömningen.

7 § ST-läkaren ska, med stöd av sin handledare, fortlöpande doku-mentera uppnådd kompetens och förvärvade kunskaper. Allmänna råd Handledaren bör fortlöpande stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. Den fortlöpande bedömningen av ST-läkarens kompetensut-veckling bör

Kvalitetsarbete st allmänmedicin

För ST i Allmänmedicin är de övergripande målen för det vetenskapliga arbetet utformade och beskrivna av SFAM (Svensk Förening för AllmänMedicin) enligt följande: Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Ansökan om specialistkompetens sker till Socialstyrelsen på deras blanketter. Verksamhetschef, eller delegerad specialist i allmänmedicin, samt handledare skall godkänna ansökan.

Kvalitetsarbete st allmänmedicin

Hunskår/ Hovelius, upplaga 2:1, 2015.
Ekmanbuss

Kvalitetsarbete st allmänmedicin

Studierektorn ska ha 1. specialistkompetens, och 2. genomgått handledarutbildning. Allmänna råd Studierektorn bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verk-samhetschef, handledare och ST-läkare.

För att bli specialist i allmänmedicin krävs minst fem års heltidstjänstgöring efter legitimation. Normalt påbörjas en ST med 12-18 månaders placering på din vårdcentral. ST-läkare allmänmedicin i Region Norrbotten.
Vad bor du

itex rental allabolag
saluhallen västerås
reglerande ekosystemtjanster
dagbokroman komposisjon
lessebo vårdcentral tidsbokning
konsulent lediga jobb

På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.

ST-tid j. Tisdagsutbildning, FQ-grupper k. Balint l ST-överenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare I Region Stockholm finns drygt 2 000 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete för samtliga specialiteter.