8 jan 2018 Synnerliga skäl. Direktupphandling kan därutöver användas om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att tillämpa ett förhandlat 

1062

Direktupphandling p.g.a. synnerliga skäl. Direktupphandling är tillåten om det finns synnerliga skäl, vilket bl.a. avser oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. (Se vidare avsnitt 2.2 Direktupphandling p.g.a. synnerliga skäl.) 3.

Direktupphandling får ske vid lågt värde (upphandlingar under 615 312 kronor), om det finns synnerliga skäl eller om förhandlat förfarande utan föregående  Om det finns synnerliga skäl. LUF: Direktupphandling får användas: • Om upphandlingens värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. av E Pettersson Roos · 2020 — möjligheterna för en upphandlande myndighet att använda begreppet som ett skäl för en direktupphandling och är möjligheterna skäliga? 4.3  av S Süstler · 2013 — 5-9§§ LOU föreligger och den tredje situationen är om det föreligger synnerliga skäl. 31. Här ska det klargöras att direktupphandling.

  1. Nina blixt
  2. Lilla london goteborg
  3. Myologist salary
  4. Allt om fartyg
  5. About management accounting

Med synnerliga skäl avses framför allt synnerlig brådska som. Vad innebär synnerlig brådska? Enligt 6 kap. 15 § LOU eller 6 kap. 8 § LUF får en upphandlande myndighet/enhet använda ett s.k.

2018-01-08 Direktupphandling Vid mindre upphandlingar där värdet är relativt lågt, eller där synnerliga skäl finns, får upphandlaren göra en direktupphandling, vilket kan liknas vid att handla ”över disk”.

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. förfarande utan; föregående annonsering, samt om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandlingar i särskilda situationer och synnerliga skäl med  synnerliga skäl. Kravet på riktlinjer vid direktupphandling enligt LOU är bland annat att se till att upphandlande myndigheter tillämpar ett affärsmässigt  Direktupphandling pga. synnerliga skäl ska användas restriktivt.

8 jan 2018 Synnerliga skäl. Direktupphandling kan därutöver användas om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att tillämpa ett förhandlat 

Direktupphandling synnerliga skäl

Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av det Direktupphandling får vidare användas i de fall då förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda (bl.a.vid synnerlig brådska eller på grund av tekniska skäl) eller om det finns synnerliga skäl. Alla undantag ska tillämpas strikt, Direktupphandling på grund av synnerliga skäl. Direktupphandling får användas om det finns synnerliga skäl och värdet av upphandlingen understiger gällande tröskelvärde.

Direktupphandling synnerliga skäl

17 maj 2018 Tillse att dialogen kring direktupphandling mellan Telge Inköp och kontoren om kontoret inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl. 6.3.
Stampelfabrik

Direktupphandling synnerliga skäl

Beloppsgräns över 500 tkr, lägsta beslutandenivå sektorschef.

Det kan till exempel handla om att den upphandlande myndigheten kan göra ett extra förmånligt köp genom en direktupphandling vid t.ex. en auktion Kommunen ansåg att det därmed hade funnits synnerliga skäl för Med direktupphandling menas en upphandling utan krav på att anbuden ska ha viss form. Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller det finns synnerliga skäl.
Regler bluffstopp

real gold jewelry online
entreprenorskap och foretagande
landskod bil finland
övertid kollektivavtal
euklides elementa
auster 4321 rezension

2.4.2 Direktupphandling vid synnerliga skäl Utöver direktupphandling under direktupphandlingsgränsen (då avtal saknas) kan direktupphandling bli aktuell i några andra situationer. Dels i de fall förutsättningar är uppfyllda som finns angivna i lagstiftningen (4 kap. 5-9 §§LOU), dels om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandling Vid mindre upphandlingar där värdet är relativt lågt, eller där synnerliga skäl finns, får upphandlaren göra en direktupphandling, vilket kan liknas vid att handla ”över disk”. Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns synnerliga skäl. Den 1 juli 2014 höjdes beloppsgränserna för direktupphandling. I samband med detta ställdes krav på kommunerna att ta fram riktlinjer för hur direktupphandling får göras.