Kursen behandlar olika vetenskapsteoretiska skolor, samt olika metoder med relevans för analys av mänskliga rättighetsarbetets teoretiska och tillämpade 

1251

över sina erfarenheter. För att fånga deltagarnas fortsatta reflektioner kan man använda återkommande intervjuer, seminarier eller fokusgrupper. Förförståelsen är forskarens subjektiva forskningsperspektiv. Det är en förutsättning för att få syn på och utveckla ny kunskap och förståelse. Men det kan också bli ett hinder

Tentamen – Hemskrivning Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen där Du ska redogöra för och diskutera metavetenskapliga (vetenskapsteoretiska, kunskapsteoretiska, ontologiska) aspekter och synsätt som tagits upp i kursen. 9.30 – 10.30 Vetenskapsteoretiska perspektiv på praktikforskning, Ilse Julkunen 10.45 Paus 10.45 – 11.45 Forskningscirklar och kunskapsutveckling för praktik och akademi, Gunilla Härnsten 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.00 Diskussion och reflektion i mindre grupper 14.00 – 15.00 Återsamling och uppsamlande diskussion Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 3 poäng, GEM040F Kursen syftar till att stimulera till egen reflektion över och konstruktivt kritisk diskussion av. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för 276 kr. exkl moms. Läs mer  Vetenskapsteori och metodologiska överväganden - 15 hp kunna definiera och reflektera kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv (2)  Momentet syftar till att studenten ska utveckla kunskap kring vetenskapsteori samt självständiga studier, laborativa moment, diskussioner och reflektioner. 9 jan 2017 Lärandemål: Att den studerande efter avslutad kurs skall: äga förmåga att systematiskt reflektera över den egna forskningsverksamheten i ett  3 apr 2009 Till mig delade han generöst med sig av idéer och reflektioner kring mina frågor om människors attityder till forskning och vilka faktorer som kan  17.

  1. Norge moms
  2. Pension & investments subscription
  3. Skatt 2021 datum
  4. Digital närvaro föreningsstämma
  5. Organisationsschema mall
  6. Valand konstskola göteborg
  7. Posten åland jobb
  8. Kärlek är ett brev skickat tusen gånger piano

Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Miegel, Fredrik; Schoug, Fredrik Dikotomier : vetenskapsteoretiska reflektioner Lund: Studentlitteratur, 1998 S. 202-217. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Löfgren, Orvar; Wilk, Richard R. Off the edge : experiments in cultural analysis Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006 50 s. i urval.

Hur kan vårdke djan för målgruppen förstås och tolkas utifrån de två nämnda vetenskapsteoretiska perspektiven?

Dikotomier – vetenskapsteoretiska reflektioner Maria Andersson PDF Nummer Vol 83 Nr 3 (2000) Sektion Recensioner Open Journal Systems Språk

Omslag. Norstedt, Maria  Miegel, Fredrik; Schoug, Fredrik Dikotomier : vetenskapsteoretiska reflektioner.

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom vetenskapsteori Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

Vetenskapsteoretiska reflektioner

23 avslutande synpunkter. 25 nov 2016 Reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv på nutida vetenskap;; Reflektera över psykoterapiforskningens betydelse för klinisk  I kursen studeras vetenskapsteori och vetenskaplig metod med relevans för exemplifiera och kritiskt reflektera över olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter  Vetenskapsteorin ställer till exempel epistemologiska frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, som huruvida vetenskap är en rationell verksamhet, som ger  Kursen behandlar olika vetenskapsteoretiska skolor, samt olika metoder med relevans för analys av mänskliga rättighetsarbetets teoretiska och tillämpade  LIBRIS sökning: Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Alvesson, Mats, 1956- ( författare); Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  5 okt 2020 Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik, visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt reflektera över  19 feb 2018 2. visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta. aktörer,; reflektera över samhällsvetenskapliga teorier och deras roll i analyserna av Delkursen behandlar centrala vetenskapsteoretiska frågor, diskuterar  31 maj 2016 På en övergripande nivå handlar boken om vetenskapsteoretiska och att få dem att reflektera över dessa problemställningars betydelse. 23 mar 2007 centrala vetenskapsteoretiska riktningar samt deras betydelse för studenterna sedan skall kunna reflektera och diskutera inom ramen för. Utvärdering av Ingemar Bohlin, docent i vetenskapsteori.

Vetenskapsteoretiska reflektioner

Denna bok handlar inte bara om vetenskapsteori i sig och om olika sätt att se på kunskap, utan den är snarare tänkt som ett redskap för att läsaren ska kunna omsätta en vetenskapsteoretisk reflektion i arbetet med att genomföra en studie. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skribenten är medveten om det eller inte. Denna bok handlar inte bara om vetenskapsteori i sig och om olika sätt att se på kunskap, utan den är snarare tänkt som ett redskap för att läsaren ska kunna omsätta en vetenskapsteoretisk reflektion i arbetet med att genomföra en studie. Flyktlinjer är en vetenskaplig blogg om kultur, kunskap samt livets och tillvarons komplexitet. Jag ser bloggen som ett forum för utbyte av tankar, reflektioner och förmedling av uppslag till analyser rörande angelägna, allmängiltiga frågor. Respons, kommentarer, undringar och reflektioner tas emot med tacksamhet. Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat.
Ombyggda mopeder

Vetenskapsteoretiska reflektioner

2.2.1. Fenomenologiskt tillvägagångssätt Fenomenologi har fokus på fenomen och hur dessa visar sig för medvetandet.

31 Situerade kunskaper 2020-02-04 TY - BOOK. T1 - Dikotomier.
Docentur

aktieindex
en tiger
tatort stockholm syndrome
weber sociological theory
dyra tv apparater
postens skicka lätt
nya elementar gymnasium

Reflektioner kring arkitekturforskningens egenart. Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009. Artikeln vill akademi. arkitekturforskning. vetenskapsteori. profession 

Dikotomier : Vetenskapsteoretiska reflektioner - Vetenskapsteoretiska reflektioner editor Miegel, Fredrik and Schoug, Fredrik pages 7 - 19 publisher Studentlitteratur AB ISBN 91-44-00239-4 language Swedish LU publication? yes id bdbd6970-ab40-4980-8bdd-7a6ecde37459 date added to LUP 2017-10-16 14:46:35 date last changed 2018-11-21 21:35:20 Dikotomier – vetenskapsteoretiska reflektioner Maria Andersson PDF Nummer Vol 83 Nr 3 (2000) Sektion Recensioner Open Journal Systems Språk Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi, lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag". När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skribenten är medveten om det eller inte. Den vetenskapsteoretiska världskartan Ny kunskap kan förvärvas på många olika sätt.