Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private equity- och fastighetsfonder och erbjuder såväl seminarier som individuella möten med fokus på den nya lagen.

3655

Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap.

Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Se hela listan på www4.skatteverket.se Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Lagen, liksom direktivet, implemente-rades snabbt i den svenska rättsordningen och byggdes in i det redan existerande regelverket för fonder. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m.

  1. Ramirent borlange
  2. M illuminated letter
  3. Passivt ledarskap
  4. Åkerier halmstad
  5. Vårdcentral kortedala januarigatan
  6. Dexter vaxjo se
  7. Mote agenda
  8. Peripheral resistance is affected primarily by
  9. Fiskars aktie dividende
  10. Invandrarsvenska info

11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§ och 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder … Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar.

I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas.

Tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 

Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild lagen om alternativa investeringsfonder innebÖrd, konsekvenser och brister henrik schÖn och christofer hemsedal _____ examensarbete i finansmarknadsrÄtt, 30 hp. examinator: dan hanqvist stockholm, vÅrterminen 2013 Lag om värdepappersfonder 1 kap.

DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters Kluwer, 2016, 983 s. I förordet är Dan Hanqvist öppen med att 

Lag om alternativa investeringsfonder

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). 1.

Lag om alternativa investeringsfonder

dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8 och 13 §§, 9 kap.
Engelska svenska lexikon

Lag om alternativa investeringsfonder

Syftet med AIF-förvaltningen är att fondens tillgångar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt till förmån för fondens investerare. om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIMF-direktivet) som har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Reglerna i direktivet är tillämpliga på alla fonder som inte är värdepappersfonder, oavsett om Förkortningar AIF-förvaltare Förvaltare av en alternativ investeringsfond AIFM-direktivet Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder Aktiefondslagen Lag (1974:931) om aktiefonder EU Europeiska Unionen Esma European Securities and Markets Authority FI Finansinspektionen LAIF Lag (2013:561) om förvaltare … Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”).

Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig.
Hjärtflimmer symtom

bup trollhättan akut
anita granberg
hemse vårdcentral tidsbokning
wallenberg släktträd
lärarförbundet sjukskrivning
pris frimerker europa

3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.