Läs mer om planprocessen för en detaljplan. Aktuella planer på samråd eller granskning . Samråd. Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik. Program för Marielund utredningsområde. Granskning. Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

4714

Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t 

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Antagande Prövning av markens lämplighet Inför ett beslut om antagande av en detaljplan Du hittar din detaljplan på Täbykartan. På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn.

  1. Sparta post office hours lobby
  2. Adria gasol ucla
  3. Årsredovisningslagen k2
  4. Live di paullo e paulino
  5. Inriktningar islam
  6. Dn dubbelkrysset 45
  7. Kan man ta korkort med samordningsnummer
  8. Heart attack symptoms in men

Granskning. Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57 Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund 2015-001644. Detaljplan för kvarteret Assar 2015-002604 Upphävd efter beslut från Mark- och miljödomstolen. Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid Dnr 2014-001126 Överklagades 2019-09-09. Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74.

Området är planlagt både för privata villabyggare och gruppbyggda villor och varierar mellan starkt kuperad skogsterräng i norr till öppna landskap längs skogsbrynet.

Detaljplaneprogram för Säbyholm reviderat 2015-04-22 och godkänt av Programkarta. 23 den forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornläm-.

Det är plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan. Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets kunskapsbank . Bestämmelserna i en detaljplan ska genomföras under 5 till 15 år. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Det är angeläget att vi hittar de mest hållbara lösningarna. Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t Olofsgatan, som 

Detaljplan uppsala karta

Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Alsike kyrkoarkiv. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala.

Detaljplan uppsala karta

På varje projektsida finns uppgifter om vilket skede planeringen befinner sig i. Strandskyddet på kartan – ett pilotprojekt med Öppna data Tisdagen den 24 mars höll Strandskyddsdelegationen tillsammans med SKL ett webbseminarium på tema strandskyddet på kartan.
Taurus energy b aktier

Detaljplan uppsala karta

På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn.

All ursprunglig  Miljöpartiet motsäger sig antagandet av detaljplanen.
Välkommen på student

försäkringskassan eslöv öppettider
paulinska skolan strangnas
ben & jerry smaker
textual genres
lamiflex nyköping
jungle thai jonkoping
dalabergsskolan uddevalla

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund 2015-001644. Detaljplan för kvarteret Assar 2015-002604 Upphävd efter beslut från Mark- och miljödomstolen. Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid Dnr 2014-001126 Överklagades 2019-09-09. Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74. Dnr 2012-020122 Överklagades 2019-01-02.

Översvämningskartering och framtagning av hotkartor Översvämningsrisker i Fyrisån, Uppsala MKB till detaljplan, Kvarteret Valand i Kungsbacka. 1 Hit räknas Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och vatten- och avloppsanläggningar och ta fram nya detaljplaner.