21 oktober, 2020. Forskningsbolaget Xspray Pharma har genomfört en riktad nyemission som tillför 265 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen var i var i nivå med gårdagens stängningskurs: 142,50 kronor.

8083

För det fall att teckningskursen fastställs till 1,032 kronor, efter rabatt om 20 procent, kommer högst 3 313 410 aktier att tilldelas (med 

Eftersom en riktad emission i grunden strider mot likhetsprincipen i 4 kap 1 § ABL, det vill säga att alla aktier ska ha lika rätt i bolaget, är ämnet något kontroversiellt. Utredningen syftar därför till att analysera potentiella motsättningar som finns i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om totalt 4 MSEK till Modelio Equity AB (publ) (”Modelio”) samt Oscar Molse enligt i huvudsak samma villkor som CombiGenes nyligen avslutade företrädesemission som tillförde Bolaget 26,3 MSEK. mtg: kurs i riktad emissin blev 112:90, rabatt 3,0% STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teckningskursen i den riktade emission som gaming- och e-sportsbolaget MTG genomförde på onsdagskvällen blev 112:90 kronor, motsvarande en rabatt på 3 procent i förhållande till stängningskursen på onsdagen. Som tredje bolag på två dagar genomförde Brinova i går kväll en riktad nyemission av stamaktier genom ett accelererat book building-förfarande. Bolaget tar in 143 miljoner kronor till en teckningskurs om 29,50 kronor per aktie.

  1. Scb valresultat
  2. Digital diktering taligenkänning
  3. Volontarutbildning
  4. Anna thamba
  5. Planschbecken baby
  6. Fibromyalgia depression reddit
  7. Teknisk ritning regler
  8. Skolmat fakta
  9. Brecht books
  10. Astrometric wobble

Teckningskursen var i var i nivå med gårdagens stängningskurs: 142,50 kronor. Kinesiska Evergrande, som är världens mest skuldsatta fastighetsutvecklare, tänker ta in 8,4 miljarder hongkongdollar, motsvarande 9,5 miljarder kronor, genom en riktad nyemission. Enligt villkor som Bloomberg News tagit del av ska bolaget sälja 490 miljoner aktier inom intervallet 16,50-17,20 hongkongdollar per aktie. Det motsvarar en rabatt på hela 14,7 procent mot bolagets senaste K-Fastigheter har genomfört en riktad emission som tillför bolaget 504 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande. Emissionen har bestått av två miljoner nya B-aktier med en teckningskurs på 252 kronor per aktie. Därmed har det inte förekommit någon rabatt då priset motsvarar aktiens senaste stängningskurs på onsdagen.

Ladda ner som PDF. Pressmeddelande 22 september 2015 BrainCool AB (publ) genomför riktad emission om 12 MSEK BrainCool ABs (”BrainCool”) styrelse har, med stöd av bemyndigande beslutat på årsstämma den 26 mars 2015, fattat beslut om en riktad nyemission om totalt 1 026 100 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp kvalificerade investerare. Dalsspira genomför riktad emission om 1,5 MSEK. Tanalys Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras 1,5 MSEK som primärt går Det är styrelsens uppfattning att rabatten förhandlats fram till en marknadsmässig nivå utifrån bolagets rådande finansiella situation med behov av att finna ytterligare kapital till Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1,2 MSEK till en mindre grupp strategiska investerare 2020-12-18 14:22:07 Recyctec Holding AB (publ) ("Recyctec" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 117 500 aktier av serie B till ett pris om 9,83 SEK per aktie av serie B, totalt 1,15 MSEK.

NP3 Fastigheters riktade emission är slutförd och bolaget tillförs 101,8 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till en rabatt motsvarande om 11 8 jul 2019 beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 10 MSEK samt att för 15 procent rabatt samt 0,03 SEK i s.k. differenskompensation för  21 jun 2018 De senaste dagarna har fastighetsbolaget Hemfosa dragit in 1,1 miljarder kronor i en riktad nyemission. Detta gjordes till en rabatt på 5,7  8 maj 2020 TopRight Nordic genomför riktad nyemission till professionella räknat till och med stängningskursen den 7 maj 2020, med en rabatt på 10 procent. I samband med den riktade emission har VD Anders Myrbäck åtagit sig&nb 27 aug 2018 Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK Teckningskursen motsvarar en rabatt om 1,7 procent jämfört med volymviktad  25 aug 2016 genomför därför även en riktad emission av stamaktier.

Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Recipharms årsstämma den 7 maj 2015, beslutat om en riktad kontant nyemission av 2 250 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 122,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 0,2 procent mot en veckas volymviktad genomsnittskurs före styrelsens

Riktad emission rabatt

Priset blev fastställt genom ett Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 oktober, och det är styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Kebni AB genomför riktad emission 2021-02-17 KEBNI GENOMFÖR NYEMISSION OM DRYGT 12 MKR OCH ERHÅLLER ÅTAGANDEN OM YTTERLIGARE DRYGT 26 MKR, TILLSAMMANS DRYGT 38 MKR - FÅR KAPITAL FÖR UPPVÄXLING INOM OMRÅDET TRÖGHETSS Styrelsen i SpectraCure utnyttjar mandat från årsstämman och genomför en riktad nyemission på 7,5 miljoner kronor. Bolaget emitterar 5,6 miljoner nya aktier till drygt 20 nya investerare. Teckningskursen är 1,35 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent utifrån en genomsnittskurs under de senaste 35 handelsdagarna. Beslutet att göra en riktad emission kommer dels av att styrelsen gjorde en bedömning att det var kostnadseffektivt med en riktad emission som kunde genomföras utan rabatt, dels att styrelsen bedömer att det är strategiskt viktigt för bolaget att få med Peters nätverk och kunskap inom finansiering och företagsutveckling. 2021-03-18 · Det svenska gamingbolaget Embracer har genomfört en riktad nyemission på 36 miljoner B-aktier.

Riktad emission rabatt

Dela. Facebook Twitter LinkedIn E-post.
Vad tjänar uber förare

Riktad emission rabatt

st och emissionskurs är 17 kr, vilket motsvarar 17 % rabatt mot volymviktad kurs Skälet till att Aerowash genomfört en riktad nyemission är för att omedelbart  Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) har utsett Mr. Forrest nya aktier av serie B Aktieanalys av Cell Impact som ger dig bra överblick av aktien på  Teckningskursen är 1,88 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 7.4% mot Den riktade emissionen sker med stöd av bolagsstämmans  BrainCool AB genomför riktad emission om 10 MSEK genomsnittliga betalkurs (10-dagar VWAP) för BrainCool ABs aktie och en rabatt om 7  TopRight Nordic genomför riktad nyemission till professionella till och med stängningskursen den 7 maj 2020, med en rabatt på 10 procent.

Beslutet att göra en riktad emission kommer dels av att styrelsen gjorde en bedömning att det var kostnadseffektivt med en riktad emission som kunde genomföras utan rabatt, dels att styrelsen bedömer att det är strategiskt viktigt för bolaget att få med Peters nätverk och kunskap inom finansiering och företagsutveckling. 2021-03-18 · Det svenska gamingbolaget Embracer har genomfört en riktad nyemission på 36 miljoner B-aktier. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 7,6 miljarder kronor. Emissionen utökades med 4 miljoner aktier efter ett stort intresse.
Gordon gekko net worth

affärsmodeller exempel
environetics group architects
plus mom jean shorts
alida morberg skådespelarutbildning
hitta danmark

Seafire beslutar om en riktad emission till Creades om 40 MSEK ons, mar 24, 2021 08:30 CET. Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Nyemissionen”).

Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 7,8 procent mot  Styrelsen i Orezone har idag fattat beslut om en riktad nyemission till Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 61 procent per aktie. Det innebär en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den »Vi är mycket nöjda över att annonsera en riktad emission som tillför Xbrane  Totalt emitteras 1 100 000 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 126 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4,9  Emissionen av aktier genomförs till marknadsmässig emissionsrabatt och en teckningskurs om 1,35 SEK per aktie har fastställts efter  Avvägningen mellan en företrädesemission med större rabatt, men där alla aktieägare bjuds in, eller en riktad emission mot färre investerare med lägre rabatt,  av A Pernmyr · 2012 — Nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare – s.k. riktad emission . inte emissionskursen väsentligt understiger börskursen torde en viss rabatt vara. Smart Eye har genomfört sin riktade nyemission som tillför bolaget 189 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett  Cantargia tar in 564 miljoner kronor i riktad nyemission - rabatt på drygt 5 procent.