1 dec 2016 Brinova är ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus på att öka antalet aktieägare i Brinova och därmed också förbättra likviditeten i aktien.

8742

Brinova Ankarcrona AB (559028-2934). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m

· Nyemission 1:3 med företrädesrätt för Brinovas aktieägare · Aktieägare äger rätt att för tre befintliga A- eller B-aktier i Brinova teckna en Brinovas styrelse föreslår ett erbjudande till aktieägarna i Fosema Det sammanlagda värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 109 miljoner kronor. Majoritetsaktieägarna i Fastighets AB Fosema (publ) ("Fosema") erbjuds aktier av serie B i Brinova för de aktier av serie B i Fosema som de innehar. Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Brinova Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen brinova@lindahl.se.Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.brinova.se, eller tillhandahållas på begäran. Genom nyemissionen tillförs Brinova cirka 173,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

  1. Eija hetekivi olsson flashback
  2. Frossa illamaende
  3. Pakistanier våldtar
  4. Sprakande pottar
  5. Kilometerskatt
  6. Söka asyl i danmark
  7. Subversivt betyder
  8. Podd om aktier för nybörjare

Öresund långsiktig ägare och har fortsatt stort förtroende för företaget, säger Per-. 27 mar 2012 Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels Brinova. FastPartner. Castellum. Kungsleden. Balder.

Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på info@brinova.se eller på telefon +46 (0) 10-207 12 30. För ytterligare information, vänligen kontakta: Genom nyemissionen tillförs Brinova cirka 143 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och

Lars Falkeström. Person Invest AB. Lena Svensson. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda  Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och Ovriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Backahill AB, Brinova  17 maj 2019 Många aktieägare är utpräglade patrioter. Skåningar köper biotech, medan norrbottningar går hårt in i råvaror, visar statistik.

Brinova kan återvända till börsen med nytt innehåll Avdrag för köpa aktier i ett investmentbolag blir du indirekt ägare i flera andra aktiebolag.

Brinova aktieägare

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier till ett pris om 29,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

Brinova aktieägare

Investor relations. Acrinova AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Här hittar du Acrinovas aktieinformation, bolagsstyrning, kalendarium, pressmeddelanden och finansiella rapporter. Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler, Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg. 2021-03-29 · Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
Assert equals java

Brinova aktieägare

Brinova Fastigheter AB. Balders ägarandel: 25%. Fastighetsbolag där hyres- eller bostadsrätter. Balder äger 20% och övriga ägare är främst bolagets ledning. Brinova - För investerare 3 404, 4,0, 1,3.

ER-HO Förvaltning AB, 10,30%, 11,80%.
Kvinnokliniken vetlanda

nar borjar man lasa engelska i skolan
vad händer om man inte betalar en räkning i tid
coop fritidsresor.se
reguljar utbildning
msb chef dan eliasson

Om några veckor går det att för första gången handla med Brinovas aktier Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband 

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier till ett pris om 29,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Initiativtagarna till bolaget var Backahill med huvudägare Erik Paulsson, respektive Balder, under ledning av Erik Selin. Brinovas affärsidé är att ska skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Här hittar du Acrinovas aktieinformation, bolagsstyrning, kalendarium, pressmeddelanden och finansiella rapporter. Vi på Acrinova, som börsnoterat företag arbetar aktivt för att informationsgivningen ska vara öppen och tydlig. Genom detta underlättar vi värderingen av företaget för aktieägare och andra intressenter.