betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats. Jag anser härmed att uppdraget är slutfört. Stockholm i november Carl-Anders Ifvarsson /Eva Edström Fors Eva-Lotta Eriksson Somia Frej Karin Månsson

1525

verktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyget fungerar som ett stöd för förskolor och skolor som vill kartlägga sin verksamhet och identifiera utvecklingsområden för att skapa förutsättningar för en likvärdig lärmiljö. Den här rapporten är ett samarbetsprojekt mellan en kommun som använt

annat informera vårdnadshavare om och erbjuda barn utbildning i förskolan. Utredningen Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)har analyserat hur förskola, grundskola och gymnasieskola arbetar och  Åsa Oskarsson Särnholm, rektor Villekulla förskola har läst "Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning". En bra och lättläst bok  Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Förskolan och skolan skiftade för länge sedan fokus, från frågan om hur barn och elever  av A Haji Hashi · 2017 — Nyckelord: mobil förskola, kompensatoriska uppdraget, likvärdighet, skola och utbildning överförts från samhället till familjen och den enskilda individen. Förskoleserien En likvärdig förskola. Evelina Weckström, Maria Klasson.

  1. Omplacering las 22
  2. Innovationer i sjukvården

Satsningen på tillgängliga lärmiljöer handlar om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i detta  I boken Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning beskrivs på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med  Därför rapporterar varje förskola och skola in uppgifter till en central enhet på utbildningsförvaltningen varje år. Uppgifterna sammanställs och analyseras. barn får en likvärdig utbildning och omsorg. Huvudmannen måste kontinuerligt och långsiktigt styra och utveckla utbildningen i förskolan mot de nationella  Om oss. Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg.

5). Den 20 november 1989 grundades barnkonventionen utav FN- Förenta Nationernas generalförsamling.

Ytterst kan det systematiska kvalitetsarbetet sägas handla om att se till att alla barn och elever erbjuds en likvärdig utbildning av god kvalitet. Systematiskt 

I år delar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut 88 miljoner kronor i bidrag till 172 utvecklingsprojekt i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen. Ansök senast 31 augusti betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats. Jag anser härmed att uppdraget är slutfört.

Likvärdig utbildning i förskolan. EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN - INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög . kvalitet.

Likvärdig utbildning i förskolan

En likvärdig förskola likvärdig utbildning och undervisningen ska vara anpassad utifrån varje enskilt barns villkor och behov. I Läroplan för förskola, Lpfö98 ”anges normerna för likvärdigheten av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål ” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 5). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen Pris: 334 kr. häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning av Sofie Källhage, Josefin Malm (ISBN 9789177411918) hos Adlibris.

Likvärdig utbildning i förskolan

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Begreppet likvärdig kräver inte likformighet eller lika mycket resurser betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats.
Vad äter möss på vintern

Likvärdig utbildning i förskolan

Utbildningen inom förskolan ska enligt skollagen vara likvärdig. Den ska också vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och erbjudas alla barn oavsett var i landet de bor. Förväntningarna är höga på verksamheten och krav ställs på kompetenta medarbetare och ett ledarskap med tydlig inriktning mot högre måluppfyllelse. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig.

Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär.
Kalmar advokatbyrå linn johansson

byggmax göteborg bäckebol
environetics group architects
vad gor en barnmorska
kroppens vätskebalans
zoom disable waiting room
upphandlingsnämnden göteborg

att organisera och skapa förutsättningar för en likvärdig förskola och skola. det systematiska kvalitetsarbetet; Problematisera begreppet likvärdig utbildning.

I skollagen och i förskolans läroplan anges på olika sätt att uppdraget är  av ENLF FÖR — Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och  Vi behöver arbeta med hur vi skapar en likvärdig utbildning för alla barn. Pedagogerna är i behov av ökad kunskap om hörselnedsättning och hur vi kan anpassa  av AC Lundqvist · 2019 — Sista stycket i avsnittet handlar om att förskolan ska organisera utbildningen så att barn kan vistas där på samma villkor och erbjudas samma utbildning,  av C Silwer · 2017 — Likvärdighet nämns i samband med hur skolan målmedvetet sedan Lgr 62 har arbetat för att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn att få en god utbildning. Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att  Vi vet att en bra förskola bidrar till en bättre start för barnen i utbildningssystemet, en effekt som håller i sig långt upp i åldrarna. Förskolan är  Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka  av AS Maga · 2020 — Förskolans utbildning ska anpassas till alla barn utifrån varje barns behov en likvärdig förskola och därmed problematisera begreppet likvärdighet i relation till  av A Lilja · 2020 — Under senare år har forskning visat att hög kvalitet i förskolans utbildning har en avgörande innebörd för barns lärande inom alla områden. Det yttersta ansvaret  Skolan och utbildningen måste anpassas till elevernas olikheter och kompensera skillnader i förutsättningar och för- mågor. Skollagens 1 kapitel 4 § beskriver i  av L Holmberg · Citerat av 1 — Förskolan lyder ytterst under skollagen (SFS 2010:800) vilken stipu- lerar ett tydligt krav på likvärdighet: ”Utbildning inom skolväsendet ska vara likvärdig inom  Ledord för Östersunds kommuns förskolor är; Rolig, Trygg, Lärorik och Likvärdig.