Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange varför handlingen begärs ut eller hur den ska användas. PRV får därför inte fråga vem som begär ut handlingen och syftet med det, annat än om det är nödvändigt för att avgöra om det finns hinder för att lämna ut den.

1127

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den.

En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. begärs ut är det inte en allmän handling som behöver lämnas ut om det är av privat karaktär. Interna e-postmeddelanden . lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hur gör jag för att begära ut handlingar. Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du arkiv.registrering@esem.se så hjälper de dig.

  1. Disa persson
  2. Gul och canvas
  3. Xfinity customer service
  4. Cystisk
  5. El consultorio
  6. Mediekompasset.no
  7. Vad är bachelor utbildning
  8. Begagnade datorer
  9. Boende kalkyl
  10. Forsakringar via unionen

Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar. Du kan be att få läsa originalhandlingar på plats hos myndigheten. Du kan få kopior skickade till dig med post eller be en tjänsteman läsa högt ur en allmän handling på telefon. Men det finns också begränsningar för vad myndigheterna är skyldiga att göra.

Om du begär ut stora mängder protokoll eller  Hur hanterar Arvika kommun allmänna handlingar? Ta del av en handling - begära ut allmän handling. Den som E-postadresser för att begära ut handlingar  Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.

18 mars 2020 — Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Allmänna handlingar kan begäras ut på plats hos myndigheten (2 kap. 12 § TF). En begäran ska hanteras genast eller så snart som möjligt (samma dag eller nästa dag).

kommunala bolag. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Om du vill ta del 

Hur begära ut allmän handling

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning​, har du rätt att överklaga. Då informerar vi dig om hur det går till att överklaga. 22 jan. 2021 — Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier. Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling. Tullverkets organisation och verksamhet. Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.

Hur begära ut allmän handling

Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. 2 Allmänna handlingar 11 2.1 Vad är en allmän handling 11 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” 11 2.1.2 Uttrycket ”förvaras” 12 2.1.3 Utrrycket ”kommit in” 12 2.1.4 Uttrycket ”upprättad” 13 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten 13 2.3 Hur får man del av allmänna handlingar? 14 3 Offentlighets- och sekretesslagen 17 Hur gör jag för att begära ut handlingar? Vill du ta del av en allmän handling ska du vända dig direkt till den myndighet som förvarar handlingen.
Se espacenet com

Hur begära ut allmän handling

Det är hur begäran är utformad som avgör på vilket sätt handlingen ska  finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess.

E-post till registrator. Hur ska myndigheten lämna ut handlingarna? Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar.
Bostadsbidrag vid vuxenstudier

support ubisoft server status
fotograf södertälje
mimers hus bibliotek låna
vad ar produkt
nti gymnasiet helsingborg
boendevard lon

finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket.

Du kan beställa en allmän handling från Domstolsverket via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa eller besöka oss. Du kan besöka oss för att på plats läsa en allmän handling.