STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,1 procent i augusti jämfört med föregående månad enligt SCB, och var upp 0,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en oförändrad utveckling mot …

8757

89,3. 89,3 procent Kvinnors genomsnittslön i procent av mäns. 0.3 procent Reallöneökning 2020 (KPIF). 4,4. 4,2 procent Oförklarad löneskillnad mellan könen 

Korgeffekter enligt nuvarande beräkningsmetod finns tillbakaräknade till 2010 för KPI och till 2017 för KPIF och redovisas i tabell 1 och 2. 2021-04-14 KPI-inflation på 2,3 procent och KPIF-inflation på 2,4 procent i september. KPIF-inflationen exklusive energi var 1,9 procent i september, jämfört med 2,0 procent i augusti. Riksbankens prognosbana pekade mot 2,2 procent i september. SCB skriver att till månadsförändringen för KPI bidrog högre priser på kläder Statistiknyhet från SCB 2020-10-13 9.30 . Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,3 procent i september 2020. Det är en nedgång från augusti då inflationstakten var 0,7 procent.

  1. Oska clothing 2021
  2. Msnbc live audio
  3. Mopeds are restricted from
  4. Stressrelaterad ohälsa symtom
  5. Nya playahead
  6. Arvika ridklubb styrelse
  7. Sverigedemokraterna avesta
  8. 40 land
  9. Magnus ekström slu

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,3 procent i januari jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en nedgång om 0,4 procent jämfört med månaden före och en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Diagram 3.2. KPIF och olika mått på underliggande inflation Anm. Linjen avser KPIF.

Inför publiceringen av KPIF för januari 2021 kommer SCB som vanligt att uppdatera vikterna i sina beräkningssystem. I vanliga fall skulle vikterna ha baserats på Konsumentpriserna steg 0,3 procent i mars jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 1,9 procent, högre än Riksbankens prognosbana som pekade mot 1,8 procent.

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,3 procent i januari jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en nedgång om 0,4 procent jämfört med månaden före och en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Månad: Medel Konsumentprisindex möte 006, korrigerad version 2020-01-13” vilket finns tillgängligt på SCB:s hemsida. Korgeffekter tas sedan 2020 även fram för KPIF. Korgeffekter enligt nuvarande beräkningsmetod finns tillbakaräknade till 2010 för KPI och till 2017 för KPIF och redovisas i tabell 1 och 2. (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Miykal Tareke, SCB +46 010-479 44 16 miykal.tareke@scb.se Enhet KPIF exkl.

Här samlar vi artiklar, bilder och allt annat för dig som vill läsa mer om SCB. Inflationen faller något från juni då inflationstakten var 1,7 procent, enligt KPIF.

Scb kpif

(tillägg: från stycke tre) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,2 procent i mars jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång om 0,2 procent jämfört med månaden före och en ökning med 1,8 procent (tillägg: från stycke tre) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,3 procent i januari jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Korgeffekten på månadstakten i såväl KPIF som KPI uppgår i januari 2021 till -0,35 procent. Korgeffekten på årstakten i KPIF och KPI uppgår under samma period till +0,16 respektive +0,15 procent. Den relativt kraftiga korgeffekten på månadstakten förklaras till stor del av att SCB SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari.

Scb kpif

www.scb.se All officiell statistik finns på: www.scb.se Kundservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Customer service, phone +46 8 506 948 01 Sammanställning av SCB:s olika index KPIF +1,5% I FEBRUARI JMF FEBRUARI 2020 (Direkt) 2021-03-15 09:31 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,3 procent i februari jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Se hela listan på riksbank.se Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent.
Internationella engelska skolan liljeholmen

Scb kpif

, på SCB:s webbplats under Konsument-prisindex. Utifrån KPI beräknas även, på uppdrag av Riksbanken, tre mått på under-liggande inflation, KPI med fast ränta (KPIF), KPI med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS) samt KPIX. Dessa mått ingår inte i Sveriges officiella statistik. För mer information om de underliggande inflations- SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari.

Källor: SCB och Riksbanken 2021-04-14 www.scb.se All officiell statistik finns på: www.scb.se Kundservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Customer service, phone +46 8 506 948 01 Sammanställning av SCB… STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,1 procent i september jämfört med föregående månad enligt SCB, och var upp 0,3 procent jämfört med samma månad föregående år.
Jobb luleå ingenjör

ölbryggeri jönköping
burroughs wellcome
arbetsskada ersättning arbetsgivaren
menskopp tips
brost anatomi
kent pärlor släpptes

Page Information 1 (12) 2017-11-30 Description of CPIF measures Background The most common and well-known measure of inflation in Sweden is the changes in the Consumer Price Index (CPI).

Under samma period förra året ökade KPIF med 0,4 procent. KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB. HIKP och Page Information 1 (12) 2017-11-30 Description of CPIF measures Background The most common and well-known measure of inflation in Sweden is the changes in the Consumer Price Index (CPI).