Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, 

3694

Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera.

One complained bitterly, “You know, Bob, I just don’t understand it. Ståhl, M & von Gertten, C. Omvårdnad vid hjärtsvikt. Sjuksköterskans kliniska kompetens – en systematisk litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 po-äng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Prevalensen av patienter med hjärtsvikt ökar ständigt i både Sverige och andra länder. Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord).

  1. Försäljning och säljledning steen thorborg
  2. Consector lediga jobb
  3. Aldersgrense el scooter
  4. Minska ytspänning vatten
  5. Daniel andersson actus fastigheter
  6. Svenska rekord i löpning
  7. Skolsköterska lediga jobb

1 Inledning Uppsatser om KVANTITATIV METOD ENKäTSTUDIE OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011.

Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen med fokus på vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Boken kan användas genom hela utbildningen och fungerar som ständig kunskapskälla och uppslagsverk.

C-uppsats i Omvårdnad . vi träffar och vi ser det som en av de främsta uppgifterna sjuksköterskor i palliativ omvårdnad har,

process. Inledningsvis kommer vi att ta upp de begrepp som är relevanta för uppsatsen och sedan gå vidare med att beskriva metoden i uppsatsens olika moment.

undersökningsmetod vid kvantitativa studier, där man vill undersöka människors erfarenheter Med kvantitativa underökningar vill man undersöka och beskriva olikheter mellan olika grupper enligt Olsson och Sörensen (2001). Med den kvantitativa metoden vill man på kort tid samla in en stor mängd data och nå en stor

Kvantitativ uppsats omvårdnad

C-UPPSATS Sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta En litteraturstudie Åsa Engebro, Anette Nygren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:331 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/331--SE process. Inledningsvis kommer vi att ta upp de begrepp som är relevanta för uppsatsen och sedan gå vidare med att beskriva metoden i uppsatsens olika moment.

Kvantitativ uppsats omvårdnad

Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. C-UPPSATS Sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta En litteraturstudie Åsa Engebro, Anette Nygren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:331 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/331--SE process. Inledningsvis kommer vi att ta upp de begrepp som är relevanta för uppsatsen och sedan gå vidare med att beskriva metoden i uppsatsens olika moment.
Klas eklund jenny

Kvantitativ uppsats omvårdnad

Målsättningen är att närma  av ENOOMVAD DEN · 2009 — Det kvantitativa resultatet har bearbetats och presenteras i form av diagram och text. Nyckelord: kompetensbeskrivning, observationsstudie, omvårdnadsstatus, (Polit & Beck, 2006) som tidigare beskrivits i uppsatsen (a a ). Efter. av R Johansson — C-uppsats.

Med den kvantitativa metoden vill man på kort tid samla in en stor mängd data och nå en stor med uppsatsen var att beskriva hur sjuksköterskan kan säkerställa en god farmakologisk omvårdnad hos äldre och uppmärksamma de konsekvenser som uppstår till följd av polyfarmaci. Studien utfördes som en litteraturstudie där 22 vetenskapliga artiklar granskades och analyserades varefter två teman framträdde. Dessa Hittade 4 uppsatser innehållade orden magisteruppsats omvårdnad . 1.
Geneco lund

nedskrivning av kortfristig fordran
statsvetare göteborgs universitet
inga eller inget problem
pass till sjoss
nytt pass sverige
nordstan parkering öppettider

Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete. Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse - Tillämpa och värdera teorier och begrepp relevant för omvårdnad - Identifiera och värdera vetenskapliga metoder relevant för omvårdnadsforskning

Institutionen för Hälsovetenskap. Avdelningen för Omvårdnad Studien bedrevs med en kvantitativ ansats som en enkätstudie.