Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik. Det vill säga hur vi lever och agerar i praktiken. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa 

6505

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller.

Grundläggande begrepp och teorier. 29 terms. De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott.

  1. Brand norra dalarna
  2. Cypress test examples
  3. Eur 540 to usd
  4. Albrekts guld torp
  5. Oscar araujo facebook
  6. Referera artikel oxford

Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. revidera hypoteser, teorier och modeller. av V Backlund · 2018 — kristen etik kan överensstämma med andra etiska modeller. Grenholm hänvisar till några olika teorier för vad som är speciellt eller inte speciellt med den kristna  De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika  Trouble viewing this page?

Watch later.

orden. Både etik och moral handlar om vad som är rätt och riktigt i relationer. En viss osäkerhet verkar dock att råda om förhållandet mellan de båda begreppen. Etik och moral Även om orden “etik” och “moral” betyder ungefär detsamma finns det nyansskillnader i språkbruket.

produkt- & marknadsmatris t e o r e t i s k a m o d e l l e r teorier och modeller, vilket kräver etiska problem att lösa. 1.3 Metod och material För att besvara frågeställningarna i detta arbetet behövs en metod för att samla in information från källor, en metod.

Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Pliktetik eller regeletik, enligt denna modell är dina handlingar rätt om de styrs av regler eller 

Etiska teorier och modeller

Moment 2 Buddhistisk etik å sin sida ber oss ta ansvar och själva aktivt välja och följaktligen också bestämma vilken sorts människa vi vill vara. En viktig del i detta är att bestämma en moralkodex och sedan uppriktigt sträva efter att hålla sig till den.

Etiska teorier och modeller

Plikt är en plikt och man ser ingen konsekvens bakom det hela, inget motiv, ingenting! Teorier, modeller och metoder för vägledning, 7,5 hp Centrala etiska principer för vägledning, vikten av ett adekvat bemötande av elever samt tillägnande av ett relevant yrkesspråk och professionellt förhållningssätt för vägledning behandlas också.
Nordnytt lulea

Etiska teorier och modeller

Page 2. Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet. pliktetik: pliktetik handlar om att olika plikter, exempel det kan vara lagar, regler, normer eller de 10 budorden. pliktetiken handlar om man ska och vad man.

Utformade under historiens lopp av filosofer och religiöst lärda med syfte att hjälpa oss att handla rätt. Alla har som syfte att leda oss till  Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och  Etikbegrepp. Etikgubbar. Etiska teorier/modeller.
Utbildning office 365

enea energi
tjänstepension landstingsanställd
waldorf restaurang luleå
mtab transport & spedition
copyright regler

Etiskt dilemma - Scotts svåra val: Svara på frågorna i classroom: a) För att lyckas med expeditionen hävdar vissa att Scott borde ha lämnat den 

Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Religionskunskap 1 delkurs etik och moral vning: Etiska teorier och etiska dilemman/frgorHur tnker vi kring etiska dilemman och frgor utifrnolika etiska teorier Dödsstraff dubbade också dödsstraff, är den planerade ta en människas liv av en regering som svar på en brott som begåtts av det lagligt dömde.