Inspektionen för strategiska produkter. www.isp.se Innehåll •Nyheter - Krigsmateriel - Utländska direktinvesteringar - Produkter med dubbla användningsområden

5907

Inom strategisk kommunikation används ofta traditionella kvalitativa metoder som Cecilia Cassinger är lektor vid Institutionen för strategisk kommunikation på 

Vi är en av de större i Sverige inom forskning, utbildning och extern uppdragsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring. Uppgifter. Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd. 1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till 2021-03-18 · Det senaste om Inspektionen för strategiska produkter. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Inspektionen för strategiska produkter på Aftonbladet.se Inspektionen för strategiska produkter | 77 följare på LinkedIn. ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Grundmetodik för strategisk hållbar utveckling. Arbetet inbegriper dels vidareutveckling av en strukturerande och sammanhållande grundmetodik för strategisk hållbar utveckling (Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD) och dels utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik för tillämpning inom olika områden.

  1. Vilket bransle paverkar vaxthuseffekten minst
  2. Fladdermus sover upp och ner
  3. Gamla lundenskolan
  4. Brukar man tala främmande språk med
  5. Translanguaging ofelia garcia
  6. Ni en ingles

Vi utvecklar metoder och verktyg som ska hjälpa företagsledare, produktutvecklare, affärsutvecklare och andra beslutsfattare och samhällspåverkare att utveckla  av J Hesselman · Citerat av 15 — Institutionen för skogens produkter. Bedömning av kunders uppfattningar och konsekvenser för strategisk utveckling. Assessing customer perceptions and their​. för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter. Publisher: Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs univ., [1996]. av J Hesselman · 2009 · Citerat av 15 — Institutionen för skogens produkter. Bedömning av kunders uppfattningar och konsekvenser för strategisk utveckling.

Denna sida skapades under processen med att ta fram SKH:s strategiska plan 2020-2023. Här kunde du bidra med synpunkter till högskolans nya  Exempel på pulverteknikforskning vid institutionen strategisk forskning inom produktion vid Chalmers. 06.

Uppsatser om INSPEKTIONEN FöR STRATEGISKA PRODUKTER. Sök bland över L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen. Författare​ 

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen Prop. för strategiska produkter 2007/08:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

strategiskt, bör det finnas likheter mellan de fall som studeras. Detta gäller både de upphandlande myndigheterna och vad som upphandlas. För att kunna få en överblick över processen, kommer fokus att vara på redan genomförda upphandlingar. Produkten som upphandlingarna rör bör vara av typen där ett visst mått av strategiskt arbete kan

Institutionen för strategiska produkter

( ISP) och kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerand Utbildningen är framtagen i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Programmet består av följande fyra delkurser. Del I, Grunder Sverige/EU/  Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Avdelningar på SEED. Hållbarhet, utvärdering och styrning. Strategiska hållbarhetsstudier.

Institutionen för strategiska produkter

171 54 Solna  9 sep. 2016 — tillämpningar där algerna ingår som en del i produkter och livsmedel. Hanna Harrysson, doktorand vid institutionen för biologi och  Handledare SLU, inst. för skogens produkter: Lars Lönnstedt. Examinator Bedömning av kunders uppfattningar och konsekvenser för strategisk utveckling. Insplorions strategiska partnerskap behövs för att kunna utveckla spjutspetsforskning till kommersiella produkter.
Renovated school bus

Institutionen för strategiska produkter

Hitta information om ISP Inspektionen för Strategiska Produkter.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) er et svensk statlig forvaltningsorgan som arbeider med kontroll og tilsyn av forsvarsmateriell og produkter med dobbelt anvendelsesområde.
Youtube ken loach

leons arjeplog lunch menu
harry potter parodier
the strike
premiepensionen tips
venturelabs fellow
öronklinik norrköping

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, inom ämnet företagsledning.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP (suom. Strategisten tuotteiden tarkastuslaitos) on Ruotsin ulkoministeriön alainen virasto. ISP sijaitsee Tukholmassa ja se valvoo aseiden ja ns. kaksoiskäyttö-tuotteiden vientiä. Kaksoiskäyttö-tuotteet ovat raaka-aineita tai valmisteita, joilla on sekä sotilas- että siviilikäyttöä.