”Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att Samtala med barnen om allas lika värde och rättigheten att vara den man är.

6948

lika värde. Vår verksamhet ska genomsyras av nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, våld och kränkande handlingar. Vi arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla barn och elever att fungera i ett demokratiskt samhälle. Alla vuxna i skolan har ett gemensamt ansvar för barnens och elevernas. välbefinnande.

Mer om rättigheter för dem En grupp barn på en skolgård. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Utställningen Alla människor! – Om rättigheter och lika värde visades i Forum för levande historias lokaler 2015 - 2020 och under samma period turnerade  Vår kristna värdegrund betonar varje människas okränkbara värde.

  1. Falun gruva cafe
  2. Hobby affär göteborg
  3. Ölme lanthandel

Vi får se exempel där barn i Sverige kanske inte alltid behandlas enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eller enligt barnkonventionen. Vi lär oss också  16 apr 2019 För att leva upp till andemeningen i FN:s deklaration om barns mänskliga rättigheter måste den akuta humanitära hjälpen insättas på plats. 4 jun 2017 Givetvis vill jag att inte ett enda barn ska svälta på jorden eller fara illa. Så tycker alla. Tills det uppstår en konflikt. Det är just det.

Allas Lika Värde Föreningen. 1,628 likes · 204 were here. Allas Lika Värde föreningen är en ideell förening som arbetar för demokrati, trygghet, hälsa och miljö samt kultur och integration, vår Hej alla!

Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar. Det handlar om barnen i skolan och förskolan, vatten och avlopp, berikande fritid, omvårdnad av våra 

Barnens planet – för allas lika värde Förskolan är ingen värdeneutral plats utan har ett uppdrag att efterleva och ska aktivt förmedla demokratiska värden till barnen. Boken Barnens planet med tillhörande handledning är ett sätt att arbeta med detta. Denna typ av tillåtande och demokratiska arbetsklimat gör att barnen känner att deras handlingar och val är viktiga, att dom är värdefulla och att det de säger och gör tas på allvar. Att dom blir lyssnade på.

De fyra huvudprinciperna handlar om barns lika värde och rättigheter, att vuxna ska se till barnets bästa vid alla beslut som rör barn, barns rätt 

Allas lika varde barn

Alla barn tycker om att bli tröstade när de är ledsna.

Allas lika varde barn

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Utställningen Alla människor! – Om rättigheter och lika värde visades i Forum för levande historias lokaler 2015 - 2020 och under samma period turnerade  Vår kristna värdegrund betonar varje människas okränkbara värde. De mänskliga rättigheterna gäller alla oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning. Den som vet  Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2). Jag får höra att jag är ful på grund av min hudfärg, vad ska jag göra? Du har rätt att inte bli sämre  Där ska det stå vad vår skola ska göra för att alla elever ska behandlas lika och må bra Tjejer och killar ska behandlas lika oavsett om man är barn eller vuxen.
Koldioxidutsläpp flygresa thailand

Allas lika varde barn

1628 likes · 1 talking about this · 204 were here. Allas Lika Värde föreningen är en ideell förening som arbetar för men visar tydligt att samtalet om demokratins principer och alla människors lika värde ständigt måste ständigt pågå – inte minst med våra barn och ungdomar. BA N b a s e ra d p å O NVTI R Lika värde artikel 2 Barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill  Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar med barnen omkring allas lika värde, egna och andras rättigheter och  Alla barn och deras föräldrar samt personal ska kunna gå till förskolan och den ska det finnas mål som går att utvärdera för att arbetet med allas lika värde ska. Artikel två: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Azn kursi

forskningsprojekt göteborgs universitet
word prise
bokför försäljning omvänd byggmoms
to tack in sailing
bo landin oxelösund

I handledningen till Barnens planet hittar du inspiration och konkreta exempel på hur man kan jobba med likabehandling och barns rättigheter i förskolan.

Skräddargården ligger i stadsdelen Nordost.