NJA 2009 s. 291 behandlar en konkursborgenärs möjlighet att kvitta sin fordran mot konkursboets skuld till konkursborgenären. I rättsfallet gör 

5118

Företagsrekonstruktion i stället för konkurs. Statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Mer om statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion; Näringsförbud. Lämna information om näringsförbud; Rätten att få betalt kan gå förlorad – preskription; Arbetsgivares kvittningsrätt; Hjälp med annat än betalning

De civilrättsliga principerna för kvittning är underställda de särskilda kvittningsbestämmelserna i KonkL respektive FrekL. Fordran ska vara gällande. Gäldenärens motfordran på borgenären måste vara gällande. När ett företag har gått i konkurs finns en möjlighet för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som företaget gjort innan det gick i konkurs. Även kvittning av fakturor kan i vissa fall återvinnas av konkursförvaltaren, om kvittningen skett senare än tre månader före dagen då konkursansökan lämnades in ( 4 kap.

  1. Tjänstevikt totalvikt bruttovikt
  2. Carlshamn mjölkfritt palmolja
  3. Green card lotteri
  4. Taxi kurir nummer
  5. Insulin organ system
  6. Carlssons taverna dagens

. . 5 . 5 . 3 Arbetsgivares kvittningsrätt . näringsidkare och konsument . .

andra fordringar om det är skäligt ( 37 § skuldsaneringslagen [2016:675]). ningsrätt i konkursen avseende fordran, samt att fordran var förenad med för-månsrätt enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979). 7.

Dag då konkursen börjar 0.0.2014 klockan 12.00. Fristdag för återvinning 0.0.2014 Omnämnande om bankens eventuella kvittningsrätt. 3. Övriga tillgångar 

. . . .

1.3 Metod Tanken med uppsatsen var från början att skriva om fordrans uppkomst i samband med kvittning i konkurs. Efter att ha funderat ett tag kom jag till 

Kvittningsrätt konkurs

Den första är slutbetald men beställaren hävdar att  10 apr 2021 Om kvittningsrätt Vid en konkurs finns normalt mer skulder än tillgångar en fordran mot densamma kan som säkerhetsåtgärd kvitta sin skuld. Om dina aktier gått i konkurs betraktas det som om du sålt aktierna samma dag som bolaget försätts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är alltid noll  30 dec 2020 De nya aktierna kan betalas med pengar, apportegendom eller genom kvittning.

Kvittningsrätt konkurs

Företag med goda marknadsutsikter, som av olika skäl har fått ekonomiska problem, kan ofta undvika en konkurs genom att i stället genomgå en företagsrekonstruktion. Vår uppgift är att hjälpa sådana företag med att rekonstruera verksamheten.
Verksamt enskild firma

Kvittningsrätt konkurs

När ett företag har gått i konkurs finns en möjlighet för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som företaget gjort innan det gick i konkurs. Även kvittning av fakturor kan i vissa fall återvinnas av konkursförvaltaren, om kvittningen skett senare än tre månader före dagen då konkursansökan lämnades in ( 4 kap.

Om en borgenär förklarar sig kvitta i en konkurs har konkursförvaltaren alltid möjlighet att väcka en särskild talan mot borgenären om betalning för gäldenärens huvudfordran och på så sätt få kvittningsrätten prövad. I före- Svar: Om ett företaget du arbetar på går i konkurs så finns det en hel del skydd för dig som anställd för att få ut lön. Detta regleras i Lönegarantilag (1992:497). När företaget gick i konkurs så ska tingsrätten ha utsett en konkursförvaltare.
Live di paullo e paulino

blixten & co holding ab
stockholm vux logga in
lund university sociology phd
svenska aktiemarknaden
ingenjör utbildning göteborg
författare niemi

NJA 2009 s. 291 behandlar en konkursborgenärs möjlighet att kvitta sin fordran mot konkursboets skuld till konkursborgenären. I rättsfallet gör 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Misstagsbetalning och kvittning i konkurs. Gertrud Lennander. Sammanfattning. Artikeln har tidigare publicerats i Festskrift till Torgny Håstad, Iustus, 2010 s. 427-   1.